Tập trung trí tuệ xây dựng báo cáo chính trị đạt chất lượng tốt nhất

Cập nhật ngày: 24/03/2020 | 09:47 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Huyện ủy Đắk R’lấp đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu, xây dựng báo cáo chính trị đạt chất lượng và làm tốt công tác nhân sự để phục vụ đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Bá Út, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp.

Đồng chí Nguyễn Bá Út

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong các hoạt động, nhiệm vụ nhằm tiến tới đại hội Đảng các cấp, tại sao Huyện ủy Đắk R’lấp lại xác định tập trung trí tuệ để nghiên cứu, xây dựng báo cáo chính trị đạt chất lượng tốt nhất?

Đồng chí Nguyễn Bá Út: Qua theo dõi, một số tổ chức cơ sở đảng ở cấp xã, khâu chuẩn bị báo cáo chính trị vẫn còn còn sơ sài, cẩu thả. Cấp ủy chưa làm hết tinh thần trách nhiệm, chưa nhìn nhận các vấn đề thấu đáo. Chính vì thế, còn tình trạng coppy của các đại hội trước, của xã khác, chi bộ khác để làm báo cáo. Họ không nghiên cứu đúng với thực tế, thực tiễn địa phương mình. Từ đó, chất lượng báo cáo chính trị không cao, không xác định được và không xây dựng được các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu phù hợp.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được tiến hành một cách khoa học, chu đáo, bảo đảm sự thành công của đại hội. Đây chính là điều cụ thể việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Địa phương khẳng định, báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước. Từ đó, báo cáo đại hội lần này phân tích được những nguyên nhân thành công, những hạn chế, khó khăn, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát, đúng, phát huy được điểm mạnh, khắc phục được hạn chế, yếu kém. Làm được như thế, báo cáo chính trị, đại hội mới không mang tính chủ quan, không qua loa, hình thức, mới gọi là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân ngay từ cơ sở, từ chi bộ thôn, bon, tổ dân phố.

Phóng viên: Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng báo cáo chính trị còn chưa sát, chưa trúng, chưa khoa học, Huyện ủy đã và đang tập trung những biện pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Bá Út: Huyện ủy đã thành lập Tổ thẩm định các báo cáo chính trị đối với các tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy là tổ trưởng. Tổ cũng có sự tham gia của các đồng chí là thường vụ, trưởng các ban xây dựng Đảng, thường trực HĐND, UBND huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang... Điều này sẽ bảo đảm được khi báo cáo các xã gửi lên có những nội dung gì, hình thức sơ sài, chưa đúng, chưa sát, Tổ thẩm định có thể trả lại, yêu cầu làm tốt. Khi Tổ thẩm định rà soát, bảo đảm nội dung, các yêu cầu mới trình thường trực, ban thường vụ đồng ý cho đại hội.

Phóng viên: Thưa đồng chí, như vậy cũng đồng nghĩa với việc địa phương không ấn định thời gian tổ chức đại hội cho các tổ chức cơ sở đảng?

Đồng chí Nguyễn Bá Út: Trên cơ sở phải chuẩn bị báo cáo chính trị đạt chất lượng tốt nhất, chuẩn bị nhân sự tốt nhất, Huyện ủy không ấn định thời gian đại hội cho các tổ chức cơ sở đảng. Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tự đăng ký thời gian trong khung thời gian quy định chung của toàn quốc. Từ danh sách đăng ký, Ban Thường vụ Huyện ủy sắp xếp lại, đồng ý tổ chức vào thời gian nào.

Trong đó, Huyện ủy quán triệt hạn chế việc đại hội liên tục. Ít nhất phải 3-5 ngày mới tổ chức 1 đại hội đảng bộ. Bởi nếu tổ chức liên tục thì sẽ khó phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy về dự, chỉ đạo. Đợt này, huyện ủy cũng quán triệt, chỉ đạo sát sao hơn việc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vừa triển khai các hoạt động chuẩn bị, tổ chức đại hội vừa bảo đảm các hoạt động, công việc thường xuyên về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phóng viên: Về công tác nhân sự cho đại hội các cấp, qua theo dõi chúng tôi thấy, nhiệm kỳ 2015-2020 ở cấp xã trên địa bàn có nhiều người chưa đạt chuẩn, nhất là về bằng cấp, chuyên môn. Huyện đã có sự chuẩn bị như thế nào để không lặp lại điều này?

Đồng chí Nguyễn Bá Út: Trước hết, Huyện ủy Đắk R’lấp khẳng định, chúng tôi rất quyết liệt, quyết tâm trong vấn đề bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực trong bộ máy chính trị trên địa bàn nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện không thiếu cán bộ đạt chuẩn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm. Để làm tốt công tác nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ mới, ngoài cấp thôn thì cấp xã, cấp huyện, việc sắp xếp công tác cán bộ được thực hiện cả trước khi đại hội, trong đó nhân sự vào đề án cho đại hội tuân thủ tuyệt đối khung tiêu chuẩn quy định của Tỉnh ủy.

Cụ thể hơn, tháng 8/2019, Huyện ủy đã ban hành Quy định 03 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong đó, tinh thần mạnh mẽ mà Huyện ủy đã và đang triển khai đó là sắp xếp, bố trí, luân chuyển nhân sự theo hướng ưu tiên cán bộ trẻ, bảo đảm tiêu chuẩn quy định. Cụ thể, Huyện ủy đã bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự chủ chốt tại nhiều xã như Nhân Cơ, Kiến Thành, Quảng Tín…

Qua nắm bắt, Đảng bộ, Nhân dân các xã, thị trấn rất ủng hộ sự “làm mới bộ máy” này của cấp trên, xây dựng được mối đoàn kết, nâng cao uy tín, niềm tin vào Đảng. Từ đây, Huyện ủy kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương…

Phóng viên: Cảm ơn đồng chí.

Hồng Thoan thực hiện

1,044
Viết bình luận mới