HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chấn chỉnh việc thu khoản đóng góp của nông dân

Cập nhật ngày: 02/11/2012 | 16:15 GMT+7

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền ở địa phương rà soát, chấn chỉnh kịp thời việc thu phí, lệ phí và huy động động đóng góp của nông dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật...

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền ở địa phương rà soát, chấn chỉnh kịp thời việc thu phí, lệ phí và huy động động đóng góp của nông dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trong tháng 11/2012 phải báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nông dân, những vướng mắc và biện pháp xử lý.

Bộ Tài chính phải chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương thực hiện; đồng thời tổng hợp báo cáo của các địa phương về kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nông dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2012.

Những chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo việc thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nông dân đúng chính sách, chế độ quy định, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng đóng góp của nhân dân. Đồng thời việc làm này cũng nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các ngành, các cấp.

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh xung quanh việc thu các khoản đóng góp tự nguyện ở một số địa phương. Những phản ánh này nêu về hiện tượng mức thu không đồng nhất trên cùng một địa bàn, có trường hợp người dân chưa phân biệt được khoản thu nào là phí, khoản thu nào là quỹ, khoản nào được miễn và việc sử dụng các khoản thu...

Theo Chinhphu.vn

3,499
Viết bình luận mới