HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài

Cập nhật ngày: 02/11/2012 | 16:14 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương chỉ đi nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại thực sự cần thiết và phải bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương cũng phải quản lý chặt chương trình đi công tác nước ngoài của Bộ, ngành, địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả và không ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các nhiệm vụ ở trong nước.

Chỉ đạo trên nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đi nước ngoài trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong nước cần tập trung chỉ đạo giải quyết, gắn với yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Chinhphu.vn

3,313
Viết bình luận mới