Bảo đảm tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh đều được đón Tết Trung thu

Cập nhật ngày: 22/09/2020 | 09:23 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 553/KH-UBND về tổ chức Tết Trung thu năm 2020.

UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh đều được đón Tết Trung thu.

Ảnh minh họa

Gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chú trọng tạo cho trẻ em những cơ hội phát triển bình đẳng, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các cấp, các ngành, địa phương vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tổ chức vui Tết Trung thu tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tổ chức vui chơi, giải trí cho trẻ em; huy động nguồn lực xã hội thăm hỏi, tặng quà trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội.

Đặc biệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức tặng quà Trung thu cho 215 trẻ em thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Đắk Glong, trị giá mỗi suất 200.000 đồng/em và tặng chung cho trẻ em huyện 1 cỗ bánh Trung thu trị giá 2 triệu đồng.

Mạnh Hùng

580
Viết bình luận mới