HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Các hội đặc thù có nhiều linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động

Cập nhật ngày: 17/04/2019 | 14:28 GMT+7

Đó là đánh giá của Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban quý I/2019 về sơ kết tình hình hoạt động các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào sáng 17/4.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 28 hội đặc thù, với 112 người làm việc chuyên trách. Thời gian qua, các tổ chức hội đã có nhiều nỗ lực, triển khai các hoạt động thiết thực, đạt được nhiều kết quả tích cực ở nhiều lĩnh vực. Cùng với chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt điều lệ, các tổ chức hội đã có nhiều linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, tạo ra môi trường để tập hợp, động viên lực lượng hội viên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tuy nhiên, theo đánh giá, một trong những khó khăn nhất của các hội hiện nay đó là thiếu biên chế chuyên trách, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, hầu hết chưa có trụ sở làm việc riêng, còn thuê nhà tạm hoặc đặt phòng làm việc tại trụ sở các cơ quan. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước còn hạn hẹp nên việc tổ chức các hoạt động chuyên môn của các hội gặp không ít khó khăn.

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Văn Quỳnh mong muốn các hội đặc thù thông cảm với tình hình chung hiện nay, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hoạt động đã đề ra

Trong thời gian tới, các hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động đã đề ra từ đầu năm. Trước mắt, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí trụ sở cho các hội để ổn định nơi làm việc, trên cơ sở sắp xếp lại các cơ quan, ban ngành. Các cấp, các ngành cũng cần quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất cho các tổ chức hội đặc thù, bảo đảm triển khai các hoạt động, công việc tốt hơn.

Được biết, đây là lần đầu tiên Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức họp giao ban quý với các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng

553
Viết bình luận mới