Các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên đa dạng hóa hoạt động thi đua, tăng cường khối đoàn kết

Cập nhật ngày: 23/11/2020 | 13:45 GMT+7

Sáng 23/11, tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông, Cụm thi đua số 7 các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020 và tổng kết hoạt động 5 năm 2015- 2020.

Video clip:

 

Đại diện các Trường Chính trị trong cụm gồm: Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng tham dự. 

Các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua

Năm 2020, Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao như: quản lý, đào tạo, bồi dưỡng 261 lớp với 19.082 học viên; triển khai nghiên cứu 13 đề tài khoa học với 2 đề tài cấp tỉnh, 11 đề tài cấp trường. Các trường tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổ chức 23 hội thảo khoa học, tọa đàm nghiên cứu các chuyên đề, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ công tác giảng dạy.

Giai đoạn 2015 - 2020, các Trường Chính trị tỉnh khu vực Tây Nguyên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua. Hàng năm, Cụm thi đua số 7 đều tổ chức họp mặt để triển khai hoạt động ký giao ước thi đua, thông qua kế hoạch hoạt động năm; tổ chức hội thảo khoa học, hội thao; tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét và bầu cụm trưởng năm tiếp theo.

Những hoạt động trên vừa là cơ hội để các thành viên trong cụm nhìn nhận, đánh giá hoạt động vừa thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các Trường Chính trị trong khu vực Tây Nguyên.

Trao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 năm 2021 cho Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Giai đoạn 2020-2025, Cụm thi đua số 7 sẽ tập trung gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi tinh thần Đại hội Thi đua yêu nước của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V, giai đoạn 2020- 2025 theo chủ đề “Đoàn kết- Kỷ cương- Gương mẫu- Sáng tạo- Hiệu quả”.

Các trường đa dạng hóa các hoạt động thi đua, tổ chức hội thảo, hội thao, trải nghiệm, nghiên cứu thực tế để có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường khối đoàn kết.

Tin, ảnh: Đặng Hiền

651
Viết bình luận mới