HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chú trọng đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật ngày: 28/08/2018 | 09:30 GMT+7

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 4161/UBND-KGVX ban hành ngày 22/8/2018 về việc thực hiện đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Sở LĐTB-XH chủ trì và hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, theo hướng chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thông qua đó, người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong xã hội nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chính sách của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, thay đổi nhận thức về học nghề-lập nghiệp.

Công tác truyền thông cần tập trung vào việc quảng bá các mô hình đào tạo có hiệu quả, chất lượng cao, gương điển hình tiên tiến trong giáo dục nghề nghiệp để phổ biến rộng rãi trong xã hội. Đặc biệt, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh, tư vấn nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn với giải quyết việc làm tại địa phương.

Mạnh Hùng

1,070
Viết bình luận mới