HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Cập nhật ngày: 23/05/2019 | 09:36 GMT+7

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 255 ban hành ngày 17/5 về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, các cấp chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục phổ thông, cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Các ngành, các cấp phối hợp đồng bộ, kịp thời trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương và tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; tổ chức triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 1 từ nay đến tháng 6/2019; giai đoạn 2 từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2020; giai đoạn 3 từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2025.

Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện triển khai thực hiện kế hoạch.

Mạnh Hùng

582
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?