HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Nông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê

Cập nhật ngày: 15/05/2019 | 10:47 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước, giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong công tác thống kê, góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đánh giá tình hình hoạch định chiến lược, xây dựng các kế hoạch, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước. Triển khai Đề án sẽ giúp tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế-xã hội định kỳ, niên giám thống kê cấp tỉnh, huyện và một số sản phẩm thông tin chủ yếu khác.

Đề án đặt ra mục tiêu, đến cuối năm 2020 tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế-xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm do ngành Thống kê thực hiện (các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện cùng ngành Thống kê phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành). Đến cuối năm 2025, Đề án sẽ hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê, đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu cho các sở, ngành, địa phương…

Công Tính

640
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?