HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Song triển khai mô hình "5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo"

Cập nhật ngày: 20/02/2020 | 07:55 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Huyện ủy Đắk Song đã xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình “5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo”.

Cụ thể, 29 tổ chức cơ sở đảng, với 2.632 đảng viên của huyện Đắk Song sẽ được phân công giúp đỡ 1.273 hộ nghèo (có 327 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo). Các tổ chức cơ sở đảng được phân công phối hợp với tổ chức đảng tại địa bàn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giúp hộ nghèo thoát nghèo.

Kế hoạch cũng xác định nguồn lực, giải pháp, lộ trình giúp hộ dân thoát nghèo trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Riêng năm 2020, huyện phấn đấu giúp 452 hộ thoát nghèo. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng phân công đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và tương đương phối hợp với 3 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Đắk Môl, Đắk N’Drung, Trường Xuân giúp hộ nghèo thoát nghèo.

Bí thư cấp ủy các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo” gắn với mô hình giảm nghèo có địa chỉ của các đoàn thể chính trị xã hội. Các tổ chức cơ sở đảng được phân công có trách nhiệm phối hợp, tham mưu giúp địa phương thực hiện hiệu quả mô hình.

Phan Tân

538
Viết bình luận mới