HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật ngày: 15/05/2019 | 09:35 GMT+7

Ngày 8/5/2019, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 186 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, việc tổ chức hội nghị tổng kết phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, nhất là phải đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua tổng kết tổ chức biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động cũng như kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả Cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động. Trước ngày 31/5/2019 hoàn thành việc tổ chức hội nghị tổng kết ở địa phương và gửi báo cáo kết quả tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

Mạnh Hùng

727
Viết bình luận mới