HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giai đoạn 2017-2020, hơn 1,6 tỷ đồng phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 28/11/2017 | 10:31 GMT+7

Theo UBND tỉnh, trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh sẽ bố trí tổng kinh phí 1,632 tỷ đồng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn kinh phí này bao gồm hơn 1,522 tỷ đồng của Trung ương và hơn 110 triệu đồng kinh phí địa phương.

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung, chính sách pháp luật về quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; về cải cách hành chính; hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền tập trung vào việc vận động việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình", lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, nhà nước; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em…

Bình Minh

1,591
Viết bình luận mới