Năm 2014, Krông Nô có kế hoạch xây dựng 35 km đường giao thông nông thôn kết cấu bê tông

Cập nhật ngày: 18/02/2014 | 09:18 GMT+7

Năm 2014, huyện Krông Nô có kế hoạch xây dựng mới 35 km đường giao thông nông thôn bằng kết cấu bê tông xi măng, nâng tổng số chiều dài đường bê tông toàn huyện lên gần 220,9 km.

Để đạt được kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương làm tốt công tác khảo sát đăng ký, để có kế hoạch xét duyệt hỗ trợ số lượng xi măng tương ứng.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào bằng việc góp công, góp của… theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ,  nhân dân tự làm”.

Hải Lý

4,444
Viết bình luận mới