HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Cập nhật ngày: 07/11/2018 | 08:38 GMT+7

Ngày 5/11, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 584/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019.

Theo đó, nội dung thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin, phòng chống phần mềm độc hại; khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin; kiểm tra, phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kế hoạch đề ra theo quy định; hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

Công an tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bố trí công chức, viên chức làm công tác chuyên trách về công nghệ thông tin để thực hiện, bảo đảm an toàn thông tin; gương mẫu, tích cực sử dụng ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Thùy Dương

473
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?