HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông”

Cập nhật ngày: 31/10/2019 | 14:23 GMT+7

Ngày 31/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông”. Đề tài do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông chủ trì.

Ban chủ nhiệm trình bày kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Đề tài đã phản ánh và đánh giá một cách khách quan thực trạng thổ cẩm và văn hóa thổ cẩm của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như M’nông, Mạ, Ê đê, Mông, Dao…

Nội dung nghiên cứu mang tính hệ thống, toàn diện và tổng thể; góp phần đưa ra các giải pháp để bảo tồn và phát triển văn hóa thổ cẩm, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước tạo nên biểu tượng văn hóa của cộng đồng ở tỉnh Đắk Nông…

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá, góp ý kiến chỉnh sửa cho kết quả Đề tài nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa một số nội dung để hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng đề tài…

T.S Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh tầm quan trọng, giá trị, tính ứng dụng của đề tài nghiên cứu

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thống nhất thông qua, có giá trị ứng dụng cao vào thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa thổ cẩm trên địa bàn tỉnh.

Nghệ nhân dệt thổ cẩm trên địa bàn tỉnh tham gia và dệt thổ cẩm tại buổi nghiệm thu

Tin, ảnh: H’Mai

935
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?