Phê duyệt hơn 581 triệu đồng xây dựng hạng mục nhà vệ sinh, đài nước, sân bê tông Vườn quốc gia Tà Đùng

Cập nhật ngày: 28/08/2018 | 09:28 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa phê duyệt số vốn hơn 581,7 triệu đồng xây dựng hạng mục nhà vệ sinh, đài nước, sân bê tông Vườn quốc gia Tà Đùng. Nguồn vốn được lấy từ kinh phí dịch vụ môi trường rừng sau khi đã bảo đảm các khoản chi cho công tác quản lý bảo vệ rừng và trích 25% trên toàn bộ lợi nhuận năm 2017.

UBND tỉnh giao Vườn quốc gia Tà Đùng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, bảo đảm công khai, minh bạch chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phân khai nguồn vốn cho các gói thầu bảo đảm triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư.

Bình Minh

1,255
Viết bình luận mới