HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược an ninh mạng quốc gia

Cập nhật ngày: 18/03/2019 | 14:53 GMT+7

Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; chiến lược an ninh mạng quốc gia cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm mà Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đề cập, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; những quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cùng đó, các cán bộ, đảng viên còn được cung cấp một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng thông tin; những tác động và nhiệm vụ đặt ra đối với vấn đề an ninh mạng hiện nay.

Cũng tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được quán triệt, phổ biến, học tập chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Quỳnh - Bá Hiển

871
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?