HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Quy trình thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định

Cập nhật ngày: 07/11/2018 | 08:39 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc quy định quy trình thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Quyết định).

Theo Quyết định, trình tự thực hiện liên thông được thực hiện theo các bước: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công; sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định thành phần hồ sơ; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa...; UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định chủ trương đầu tư; Trung tâm Hành chính công có thông báo kết quả cho cá nhân, tổ chức…

Thời gian giải quyết, đối với dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thời gian giải quyết 21,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với dự án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, tổng thời gian giải quyết là 24,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện thủ tục hành chính này đúng quy trình, thời gian quy định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung khi có quy định mới.

Hoài An

552
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?