HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Sở Nội vụ tham mưu đúng lộ trình, quy định về việc sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị

Cập nhật ngày: 18/07/2019 | 16:29 GMT+7

Sáng 18/7, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Video clip:

 

Đồng chí Trương Công Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và làm việc với đoàn

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 18  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, cùng với triển khai thực hiện tốt ở đơn vị mình, Sở Nội vụ đã tham mưu đúng lộ trình, quy định cho tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có đủ trình độ, uy tín, năng lực thực thi nhiệm vụ  được giao.

Cụ thể, Sở Nội vụ đã thực hiện sáp nhập, giảm các phòng chuyên môn từ 6 phòng còn 5 phòng; giảm đơn vị hành chính trực thuộc từ 3 đơn vị còn 2 đơn vị; chuyển đổi mô hình Trung tâm Lưu trữ thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc và đang xây dựng đề án chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy quản lý. Số công chức lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp, không còn giữ chức vụ vẫn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Sở Nội vụ đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng phòng, đơn vị được phân định cũng như điều chỉnh hợp lý hơn. Chất lượng đội ngũ công chức được nâng cao, có khả năng đáp ứng được nhu cầu công việc hiện tại. Việc tinh giản biên chế được thực hiện theo lộ trình đến năm 2021 giảm 10%. Số lượng biên chế tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được phân bổ hợp lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cũng như thẩm định các đề án sắp xếp bộ máy của các ngành, địa phương. Đến nay, 20/20 cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh đã thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức bên trong (giảm 46 phòng chuyên môn, giảm 5 chi cục và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị; giảm 46 trưởng phòng, 5 chi cục trưởng, 60 phó trưởng phòng…Sở cũng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh, sáp nhập 162 thôn, tổ dân phố; đề nghị thành lập mới 2 thôn và giữ nguyên hiện trạng 24 thôn, buôn, bon, bản có quy mô số hộ gia đình chưa đủ 50% tiêu chuẩn theo quy định do có tính chất đặc thù.

Giám đốc Sở Nội vụ  Đoàn Văn Quỳnh cho biết, cùng với triển khai thực hiện tốt ở đơn vị mình, Sở Nội vụ đã tham mưu đúng lộ trình, quy định cho tỉnh trong thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 26 của Trung ương

Sở Nội vụ kiến nghị Trung ương sớm ban hành các nghị định thay thế Nghị định số 24 ngày 4/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37 ngày 5/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc, cùng với đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Sở Nội vụ theo yêu cầu, Đoàn kiểm tra cũng đã đi sâu tìm hiểu, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách, quy định của pháp luật…

Tin, ảnh: Phan Tân

653
Viết bình luận mới