HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

Cập nhật ngày: 12/07/2018 | 08:27 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 (đề án).

Nội dung của đề án gồm: Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của đề án; đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm...

Công an tỉnh là cơ quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn việc thực hiện, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của Công an tỉnh chủ trì tại kế hoạch này. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án trong năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh trước ngày 5/11 để tổng hợp báo cáo Bộ Công an…

Thùy Dương

611
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?