HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên

Cập nhật ngày: 14/06/2018 | 09:16 GMT+7

UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa ban hành Quyết định 420-QĐ/UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho tầng lớp thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020.

Huyện đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 có 100% đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về thanh, thiếu niên; có từ 50-80% thanh niên, thiếu niên nông thôn, miền núi, công nhân… được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên. Với vai trò và nhiệm vụ được giao, các đơn vị chức năng của huyện đánh giá nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; tổ chức đánh giá, tổng kết nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả trong tầng lớp thanh thiếu niên.

Phan Tuấn

606
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?