HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 23/10/2019 | 09:16 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 533/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Nội dung gồm: Tổ chức hội nghị phổ phiến quán triệt các nội dung của chỉ thị, kết luận liên quan đến công  tác của Hội Luật gia; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội; tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia trong các hoạt động tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn, phản biện chính sách...

Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng các hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật, hòa giải viên; nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh....

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương.

UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để thực hiện. Căn cứ các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương có biện pháp cụ thể để bảo đảm, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia cấp mình theo quy định của pháp luật và các chế độ hiện hành của Nhà nước, tương xứng với vị trí, vai trò của Hội trong giai đoạn mới.

Thùy Trang

827
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?