HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

Cập nhật ngày: 14/11/2018 | 09:43 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 5622/UBND-TH về việc triển khai thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; một số nhiệm vụ tháng 11 của Tỉnh ủy.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Báo cáo số 462-BC/TU.

Theo Báo cáo số 462-BC/TU, một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 11 gồm: Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; tổ chức kiểm tra một số sở, ngành, huyện, thị xã về triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết  số 19 –NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 12/6/2018 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Hoài An

521
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?