HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” bằng trách nhiệm, tình cảm, tự nguyện

Cập nhật ngày: 12/06/2019 | 09:15 GMT+7

Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 286 về việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh năm 2019.

Theo đó, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh được xây dựng dựa trên sự đóng góp tự nguyện theo trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, không hạn chế mức tối đa. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bằng trách nhiệm và tình cảm, tự nguyện tham gia vận động, đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phải bảo đảm đúng quy định.       

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể đóng góp một lần hoặc nhiều lần trong năm và khuyến khích đóng góp một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7). Để thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa đóng góp Quỹ năm 2018 thì thực hiện đóng góp cả 2 năm 2019-2019.

Tường Mạnh

743
Viết bình luận mới