HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thị xã Gia Nghĩa tiếp tục tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Cập nhật ngày: 28/08/2019 | 14:35 GMT+7

Ngày 28/8, UBND thị xã Gia Nghĩa tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Trao Giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Theo đánh giá, 10 năm qua, thị xã Gia Nghĩa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã xác định đúng đắn công tác quân sự, quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên ở địa phương. Cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị được vận dụng sáng tạo.

Chính quyền các cấp thực hiện khá tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng trong phạm vi địa phương mình. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và tầng lớp Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, công tác quân sự-quốc phòng luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và triển khai một cách toàn diện, kịp thời, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trao Giấy khen của UBND thị xã cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân được củng cố, tạo tiền đề xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc. Chất lượng chính trị, độ tin cậy của lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên được quan tâm, chú trọng, đủ sức tham mưu giải quyết kịp thời mọi tình huống.

Nhiều hoạt động về ngày hội quốc phòng toàn dân được tổ chức hàng năm đã cổ vũ, động viên quân và dân chăm lo, củng cố, xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ cũng như cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trong thời gian tới, thị xã Gia Nghĩa tiếp tục tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn diện, độc lập tự chủ, tự cường ngày càng vững mạnh ổn định, lâu dài. Đồng thời địa phương sẽ tập trung xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND thị xã Gia Nghĩa đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Tin, ảnh: Phan Tân

931
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đắk Nông có nên tiếp tục cho nghỉ học để phòng, chống Covid-19 hay không?