HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội

Cập nhật ngày: 11/08/2020 | 07:48 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 7/8/2020 về thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021.

Nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đạt chất lượng tốt, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định

Ảnh minh họa

Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, địa phương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ từ bước xét duyệt thực lực nguồn, xét duyệt chính trị, sơ tuyển, khám sức khỏe đến tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm an toàn, thống nhất, kết quả cao.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cấp huyện thống nhất danh sách gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và tổ chức tuyển chọn đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Mạnh Hùng

621
Viết bình luận mới