HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Cập nhật ngày: 11/10/2018 | 09:18 GMT+7

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm.

Chương trình đưa ra mục tiêu đến năm 2012 phấn đấu có khoảng 10,2% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 14,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; giai đoạn đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Chương trình đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ và nâng cao nhận thức về BHXH; tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH; tăng cường công tác quản lý về BHXH; nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ chính sách về BHXH; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội và nhân dân.

Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình hành động với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp và phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Đảng đoàn HĐND tỉnh thể chế hóa nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung, theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của cấp, ngành, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

Thùy Dương

962
Viết bình luận mới