Tổ chức mời thầu 6 dự án thương mại và đô thị, với tổng mức đầu tư hơn 830 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 20/11/2019 | 09:57 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2). Theo đó, danh mục gồm 6 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, đô thị, với tổng mức đầu tư hơn 830 tỷ đồng.

Theo danh mục công bố, Dự án siêu thị tổng hợp tại tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil, đất thương mại do UBND huyện Đắk Mil mời thầu có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

Dự án khu phố thương mại tại tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mâm, đất xây dựng nhà ở thương mại do UBND huyện Krông Nô mời thầu, tổng mức đầu tư từ 35 đến 40 tỷ đồng.

Dự án siêu thị hạng 3 tại tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Mâm, đất xây dựng trung tâm thương mại do UBND huyện Krông Nô mời thầu, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Dự án xây dựng chợ Đắk Ha tại thôn 3, xã Đắk Ha, đất thương mại do UBND huyện Đắk Glong mời thầu, tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng.

Dự án chợ Đắk Sin, tại xã Đắk Sin, đất xây dựng chợ do UBND huyện Đắk Rlấp mầu thầu, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú, đất ở và đất thương mại do UBND thị xã Gia Nghĩa mời thầu, với tổng mức đầu tư là 650 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư và hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Đơn vị được giao làm bên mời thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý về quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, các quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Bình Minh

1,142
Viết bình luận mới