Tổ chức phổ biến, cung cấp thông tin chính sách, pháp luật cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh

Cập nhật ngày: 20/11/2019 | 15:31 GMT+7

Theo Kế hoạch số 687/KH-BDT ban hành ngày 18/11 của Ban Dân tộc tỉnh, trong 2 ngày 28-29/11, tại thị xã Gia Nghĩa sẽ diễn ra Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin chính sách, pháp luật cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Theo đó, dự kiến sẽ có khoảng 130 người có uy tín ở 8 huyện, thị xã tham dự. Hội nghị sẽ cung cấp những thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; luật Biên giới; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tình hình an ninh chính trị, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số, các xã biên giới; kỹ năng vận động đồng bào dân tộc thiểu số; kỹ năng vận động hộ nghèo, khó khăn phát triển sản xuất…

Qua đó, người uy tín có điều kiện nắm bắt thông tin, phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Hùng

899
Viết bình luận mới