HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Toàn tỉnh mới có 16 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động

Cập nhật ngày: 14/11/2019 | 08:27 GMT+7

Thực hiện công tác cải cách tài chính công, đến nay toàn tỉnh Đắk Nông có 47/47 cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước cấp tỉnh, 113/113 cấp huyện và 71/71 cấp xã đã và đang triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ–CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Ngoài cơ quan quản lý Nhà nước, toàn tỉnh có 444 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay mới có 16 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, 428 đơn vị còn lại mới tự bảo đảm một phần, phần còn lại vẫn do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Thanh Bình

597
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?