Trên 240 cán bộ quản lý bậc tiểu học được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Cập nhật ngày: 24/11/2020 | 13:47 GMT+7

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong các ngày 24- 26/11 do Sở Giáo đục-Đào tạo tổ chức, với sự tham gia của 240 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 120 trường tiểu học trong toàn tỉnh.

Video clip:

 

Học viên được trang bị các chuyên đề: Khái quát về modem quản trị nhân sự; những yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý; tạo động lực làm việc, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý; cách giải quyết mâu thuẫn xung đột trong trường tiểu học; giám sát đánh giá hoạt động của đội ngũ giáo viên, nhân viên trường tiểu học; xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn hỗ trợ về quản trị nhân sự trong trường tiểu học.

Lớp bồi dưỡng giúp cán bộ quản lý nắm bắt kịp thời những yêu cầu, đổi mới trong công tác điều hành các cơ sở giáo dục

Sau lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ quản lý sẽ triển khai áp dụng phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

500
Viết bình luận mới