Triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Đắk Nông

Cập nhật ngày: 18/09/2020 | 08:28 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 434 về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, sẽ thực hiện truy xuất được nguồn gốc ít nhất 5 nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chủ lực và tiềm năng của tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 30% cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh…

Ảnh minh họa

Đề án nhằm nâng cao nhận thức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về truy xuất nguồn gốc sản phẩm; bảo đảm tính minh bạch thông tin sản phẩm trên thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm hàng hóa. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm Đắk Nông và từng bước kết nối với cổng thông tin của quốc gia, quốc tế.

Trần Lê

1,045
Viết bình luận mới