Tuyên truyền kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng

Cập nhật ngày: 26/05/2020 | 09:03 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng.

Nội dung tuyên truyền gồm: Sự ra đời, ý nghĩa ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng, những chặng đường lịch sử, những đóng góp to lớn các ban và các cơ quan của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển; thông tin về những đóng góp của các ban và các cơ quan của cấp ủy đảng các cấp trong quá trình xây dựng, phát triển Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, đảng bộ các địa phương, đơn vị, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh; thông tin chức năng, nhiệm vụ của các ban và các cơ quan của Đảng; vai trò các cơ quan tham mưu của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ các cơ quan làm công tác xây dựng Đảng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các ban, cơ quan tham mưu của Đảng không tổ chức lễ kỷ niệm. Căn cứ vào tỉnh hình thực tế ở địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức phù hợp: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm trực tiếp như gặp mặt tọa đàm, thăm hỏi cán bộ của các ban, cơ quan Đảng qua các thời kỳ; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức hành hương về các điểm, khu di tích lịch sử truyền thống của ngành, địa phương....; tổ chức hoạt động chuyên đề ôn lại truyền thống cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cổ động trực quan treo băng rôn, khẩu hiệu...

Thùy Dương

817
Viết bình luận mới