HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý khoáng sản

Cập nhật ngày: 22/08/2019 | 14:05 GMT+7

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 3981/UBND-KTN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Ngoài ra, cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý khai thác cát, sỏi tại  Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 22/10/2018; Công văn số 70/UBND-NN ngày 05/01/2019; Công văn số 1703/UBND-KTN ngày 18/4/2019; Công văn số 2836/UBND-KTN ngày 17/6/2019,...

Hoạt động hút cát trên sông Krông Nô

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền. Cùng với việc tham mưu cho UBND tỉnh tích hợp các nội dung có liên quan trong quy hoạch khoáng sản, Sở TN và MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong khai thác khoáng sản. Trong đó, cần đặc biệt chủ ý xử lý hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác so với thực tế; thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất lớn khoáng sản; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sở TN và MT cũng cần kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình.

Đối với các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền các huyện, thị xã, thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng...

Tin, ảnh: Ngàn Sâu

686
Viết bình luận mới