UBND tỉnh họp nghe báo cáo xây dựng đề cương Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật ngày: 17/02/2017 | 14:20 GMT+7

Ngày 17/2, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để nghe Sở Nông nghiệp-PTNT báo cáo việc xây dựng đề cương Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp-PTNT) tham dự cuộc họp.

Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quy hoạch về cây chủ lực phải mang tính đặc trưng

Tại cuộc họp, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp đã báo cáo sơ bộ đề cương Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến 2020 định hướng đến năm 2030.

The đó, đề án có 3 nội dung nghiên cứu chính gồm: Tổng quan về nông nghiệp công nghệ cao, đánh giá điều kiện và thực trạng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông; dự báo các yếu tố tác động đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao và quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung vào các loại cây dài ngày gồm: Cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, cây ngắn ngày là ngô, cá nước ngọt, chăn nuôi bò thịt, bò sữa, bò sinh sản...

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Đề cương quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ý kiến góp ý về quy hoạch cần tính đến đặc trưng so sánh về cây, con, nguồn lực thực hiện, gắn với các yếu tố của thị trường, biến đổi khí hậu, chính sách tín dụng, vai trò của doanh nghiệp, tính phân kỳ quy hoạch cần dài hơi hơn...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Tùng cho rằng đơn vị tư vấn và cơ quan chức năng cần tiếp tục khảo sát kỹ càng các yếu tố đất đai, khí hậu, quy hoạch vùng, tập trung gắn với các mô hình đã thành công của nông nghiệp công nghệ cao đã có của tỉnh. Diện tích quy hoạch các vùng chỉ ở mức 10% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Các sản phẩm nông sản của vùng phải tính đến yếu tố thị trường, xu thế tiêu dùng chất lượng cao, an toàn. Các vùng đều phải đảm bảo tính sinh thái bền vững gắn với hạ tầng đã có và đầu tư mới. Về phía tỉnh cũng sẽ thành lập các đoàn khảo sát về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, làm cơ sở để ban hành chính sách hỗ trợ phát triển từng loại cây con gắn với vùng nông nghiệp công nghệ cao. Các bên liên quan cần tập trung sức lực để đảm bảo tiến độ công việc chung.

Video clip:

Tin, ảnh: Hồng Thoan

1,818
Viết bình luận mới