Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn làm việc với các ngành để nghe báo cáo việc tổng kết Nghị quyết 04-NQ/TU: Năm 2017 phải đặt nền tảng cơ bản cho nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật ngày: 09/02/2017 | 15:52 GMT+7

Ngày 9/2, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với một số ngành để nghe báo cáo chuẩn bị triển khai tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 7/4/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020; đề xuất việc triển khai nghị quyết và hướng đầu tư vào lĩnh vực này trong thời gian tới.

Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo phải đẩy nhanh quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao

Theo báo cáo sơ bộ và đánh giá tại buổi làm việc, mặc dù Nghị quyết số 04-NQ/TU đã ban hành 5 năm nhưng thực tế hiệu quả trong cuộc sống vẫn còn nhiều hạn chế. Theo đó, vai trò của Đảng, Nhà nước trong công tác này chưa nhiều mà chủ yếu là nông dân tự làm là chính.

Các mô hình chủ yếu là Nhà nước đi theo nông dân lấy kết quả của nông dân để đánh giá, tổng kết chứ vai trò đi đầu hướng dẫn của Nhà nước chưa cao. Ngành nông nghiệp đến nay vẫn chưa tham mưu được cho tỉnh một chính sách cụ thể triển khai nghị quyết mà chỉ chung chung, hỗ trợ còn ít và bất cập trong thực tế.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu hướng thúc đẩy triển khai nghị quyết trong thời gian tới. Trong đó, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào tháo gỡ những vướng mắc về vốn của Nhà nước, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ dân, quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với cây, con chủ lực, tích tụ ruộng đất, lồng ghép vốn của các chương trình, dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định phải chú trọng việc tích tụ ruộng đất

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, năm 2017, Đắk Nông phải đặt nền tảng cơ bản cho nông nghiệp công nghệ cao, lấy doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn lớn, kinh tế hợp tác xã làm động lực then chốt, người dân là vệ tinh gắn với vấn đề khởi nghiệp. Vấn đề quan trọng là phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mạnh mẽ hơn. Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh đẩy nhanh việc quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao. Đến tháng 6 năm nay, UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy hai vấn đề về quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao, chính sách hỗ trợ để chuẩn bị thông qua HĐND tỉnh. Đồng thời, các cấp, ngành tập trung nâng cấp, củng cố khu nông nghiệp công nghệ cao trở thành 1 trong 10 khu nông nghiệp công nghệ cao của Chính phủ. Ngành Nông nghiệp khảo sát, đánh giá các cơ sở để sản xuất bền vững, có sự định hướng, khuyến cáo người dân mạnh mẽ hơn, nhất là đối với các loại cây trồng chủ lực.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh chú trọng việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, dân cư đi đôi với chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng; phổ biến sâu rộng các chính  sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp công nghệ cao để cộng đồng biết, nhất là các mô hình có hiệu quả, cách làm, những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế của công tác quản lý, coi đây là việc làm thường xuyên. Ngành Ngân hàng soát xét lại chính sách của mình gắn với thực tế địa phương, những điểm nghẽn nào và hướng tháo gỡ cụ thể...

Tin, ảnh: Hồng Thoan

1,969
Viết bình luận mới