HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 03/06/2020 | 08:27 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Chỉ thị số 04 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Nông. Xây dựng kế hoạch cũng phải dựa trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh giai đoạn tới. Trong đó, cần chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được thông qua tại Nghị quyết toàn khóa của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch cũng cần đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả, yếu kém, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, cần phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân.

Hồng Thoan

286
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?