HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng thí điểm 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật ngày: 10/09/2019 | 15:32 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản thống nhất chủ trương lựa chọn 5 khu dân cư để xây dựng thí điểm thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Người dân trồng hoa ven đường ở khu dân cư Nam Nghĩa, xã Nam Đà (Krông Nô)

Cụ thể gồm: Khu dân cư thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia  (Gia Nghĩa); Khu dân cư thôn 7, xã Tâm Thắng (Cư Jút); Khu dân cư thôn Mỹ Yên, thôn Xuân Trang, xã Đức Minh (Đắk Mil); Khu dân cư thôn Nam Nghĩa, thôn Nam Hiệp, xã Nam Đà (Krông Nô) và Khu dân cư thôn 6, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp). Trong mỗi khu dân cư lựa chọn 2 vườn, rẫy mẫu để làm điểm.

Đồ họa: Vũ Tú

UBND tỉnh yêu cầu các huyện có khu dân cư được lựa chọn làm điểm phải xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Kinh phí để thực hiện các kế hoạch này lấy từ ngân sách Trung ương phân bổ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động, đối ứng của người dân trên tinh thần tự nguyện.

Tin, ảnh: Hồng Thoan

693
Viết bình luận mới