Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu

Cập nhật ngày: 17/09/2020 | 08:00 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 3/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn 4506/UBND-KGVX với việc yêu cầu Sở Giáo dục-Đào tạo cần tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác thu, chi đầu năm học năm học 2020-2021; đồng thời xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu.

Trên tinh thần đó, Sở Giáo dục-Đào tạo đã ban hành văn bản, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra tình trạng lạm thu

Cụ thể, các cơ sở giáo dục ưu tiên các nguồn lực để huy động, phân bổ ngân sách cho giáo dục, bảo đảm chi thường xuyên về tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương nhằm phục vụ việc dạy học đúng quy định. Việc thu chi phải công khai, cam kết chất lượng giáo dục, đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng thu, chi tài chính theo quy định.

Việc thu học phí năm học 2020-2021 phải thực hiện nghiêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp nhận các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện đúng theo tinh thần của Bộ Giáo dục-Đào tạo đề ra.

Các cơ sở giáo dục cũng không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện thu các khoản ngoài quy định.

Nguyễn Hiền

867
Viết bình luận mới