HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Cho phép cửa khẩu phụ 751 hoạt động trở lại
  • 09:10 21/02/2017
  • Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông vừa giao Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép hoạt động trở lại đối với cửa khẩu phụ 751 thuộc xã Đắk Wil (Chư Jút) để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hợp pháp giữa các doanh nghiệp, người dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia theo quy định của pháp luật.
  • Toàn tỉnh có 303 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận
  • 14:20 20/02/2017
  • Theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 9/2/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2017, toàn tỉnh có 303 người được công nhận là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 289 nam và 14 nữ, gồm các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, bon, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi bộ, cựu chiến binh…
Thăm dò ý kiến

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông đến hết năm 2017 phải hoàn thành việc chuyển đổi sử dụng hơn 63.000 ha đất có nguồn gốc từ đất rừng, nhưng kế hoạch đạt rất thấp. Theo bạn đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc chuyển đổi chậm?