HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng cho 45 học viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Cập nhật ngày: 29/10/2019 | 09:25 GMT+7

Học viện Chính trị khu vực III tại Đà Nẵng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng cho 45 học viên là cán bộ lãnh đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp huyện, thị, thành phố và một số kiểm tra viên, chuyên viên UBKT tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Qua 5 ngày tập trung học tập, nghiên cứu, thảo luận, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (Quyết định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng); Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp huyện; Những vấn đề chung về thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra.

Mỹ Lộc

698
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?