Các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển

Cập nhật ngày: 19/11/2020 | 17:24 GMT+7

Chiều 19 /11, tại TP. Gia Nghĩa đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên do Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Nông đăng cai tổ chức.

Video clip:

 

Theo đánh giá, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên nhiều hoạt động VHTT-DL của 5 tỉnh bị ảnh hưởng phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, các tỉnh vẫn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025...

Các tỉnh Tây Nguyên tham mưu, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Các hoạt động tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương như các ngày lễ, kỷ niệm, các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được đẩy mạnh…

Các đại biểu đóng góp ý kiến về phát triển VHTT-DL

Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để kích cầu du lịch, nhất là kích cầu du lịch trong nước sau khi dịch bệnh Covid-19 được không chế được chú trọng. Các tỉnh cũng làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND các tỉnh triển khai có hiệu quả Chương trình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Năm 2021, các tỉnh tiếp tục cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua, tích cực đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Năm 2021, Sở VHTT-DL tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nguyên

Các tỉnh tiếp tục tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đặc biệt, các tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để kích cầu du lịch Tây Nguyên nói chung và cả nước nói riêng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của khu vực và ở từng địa phương phát triển.

Hội nghị đã bình xét khen thưởng năm 2020; bầu Sở VHTT-DL tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021.

Tin, ảnh: Mỹ Hằng

1,181
Viết bình luận mới