Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu

Cập nhật ngày: 12/01/2021 | 17:13 GMT+7

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020; ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Video clip:

 

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điểu Xuân Hùng, cùng các đơn vị liên quan tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo, sau 4 năm triển khai chương trình phối hợp, hai bên cơ bản bám sát các nội dung, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về BVMT ngày càng đi vào chiều sâu, hiểu rõ hơn về tác động của môi trường đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, sản xuất…

Việc tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành các quy định về BVMT gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được nguồn lực to lớn trong dân, tạo thành phong trào rộng khắp khu dân. MTTQ các cấp đã phối hợp tham gia giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường cũng như vận động người dân phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BVMT trên địa bàn khu dân cư.

Công tác xây dựng các mô hình điểm ở cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân bằng những việc làm cụ thể.

Đến nay, 50/50 tỉnh, thành phố đã xây dựng mới, duy trì, nhân rộng được 40.626 mô hình điểm về BVMT. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung BVMT được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, giúp người dân xây dựng thói quen tốt về BVMT…

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt nhiều kết quả rõ nét

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới, nhất là Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, trong đó ưu tiên mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư.

MTTQ các cấp phát huy vai trò trong đề xuất, phản biện xã hội, góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu cũng như kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. 

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

1,311
Viết bình luận mới