Đánh giá thực trạng ban hành văn bản triển khai chương trình DS-KHHGĐ tại Đắk Nông

Cập nhật ngày: 30/08/2016 | 10:10 GMT+7

Ngày 29/8, Đoàn công tác của Viện Chiến lược và chính sách Y tế - Bộ Y tế do bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện Trưởng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh nhằm đánh giá thực trạng ban hành văn bản triển khai chương trình DS-KHHGĐ tại tỉnh ta.

Mục đích của buổi làm việc là nhằm xem xét, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về lĩnh vực DS-KHHGĐ đã được tỉnh ban hành trong những năm qua để có chiến lược chỉ đạo trong những năm tiếp theo. Qua đó, đánh giá tính hiệu quả của các VBQPPL của địa phương đã ban hành và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong thực hiện các chính sách về dân số; đánh giá sự quan tâm phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm đến việc chỉ đạo điều hành cũng như thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác DS-KHHGĐ cụ thể theo từng năm.

Công tác phối hợp giữa Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức phổ biến tất cả các văn bản đến người dân. Chính vì vậy, công tác DS-KHHGĐ ở Đắk Nông đã đạt được những kết quả khả quan.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế -HĐND tỉnh; Phòng Văn xã và Văn phòng-UBND tỉnh; Phòng Khoa giáo-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể tại thị xã Gia Nghĩa trong việc triển khai các văn bản và tính hiệu quả của các văn bản đã ban hành.

Phan Mai

2,218
Viết bình luận mới