HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân

Cập nhật ngày: 10/01/2019 | 15:38 GMT+7

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Video clip:

 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham dự.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo, năm 2018, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình Nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Các cấp chính quyền đã tập trung thực hiện hiệu quả việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, tăng cường tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính nhà nước các cấp nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ mở rộng với nhiều hình thức, tạo điều kiện phát huy vai trò giám sát của Nhân dân…

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2019” với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Cả nước tiếp tục nâng cao chất lượng 6 nội dung dân vận chính quyền đã thực hiện trong năm 2018, đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực thi pháp luật; thể chế hóa; quan tâm giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người dân, khiếu kiện phức tạp đông người; đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Ngành Dân vận tiếp tục chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, nhất là công tác nắm tình hình Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về “Năm dân vận chính quyền 2019”, trọng tâm là giải quyết tốt các nguyện vọng, mong muốn chính đáng của Nhân dân và các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người. Các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các cấp chính quyền tập trung thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Cả nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh gọn biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức theo các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương Đảng khóa XII.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, cùng với tiếp tục mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tránh dân chủ hình thức, các ngành, các cấp chú trọng tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân, doanh nghiệp tiếp cận được với các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, và nhất là xử lý nghiêm tham nhũng, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tham những vặt. Công tác dân vận cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; tăng cường công tác thông tin truyền thông; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở, gần dân, sát dân, chống bệnh xa dân…

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

823
Viết bình luận mới