Hệ thống pháp luật không ngừng hoàn thiện, phát triển cân đối trên mọi lĩnh vực

Cập nhật ngày: 24/11/2020 | 15:08 GMT+7

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật. Tại điểm cầu Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tại Đắk Nông

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã báo cáo tổng quan về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, 5 năm qua, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được hoàn thiện và phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực. Công tác thi hành pháp luật được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Giai đoạn 2016 – 2020, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 71 luật và 2 pháp lệnh. Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011 – 2015. Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành hơn 2.400 thông tư và 110 thông tư liên tịch. Các địa phương ban hành 93.000 văn bản quy phạm pháp luật.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ...

Tin, ảnh: Văn Tâm

825
Viết bình luận mới