HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở

Cập nhật ngày: 16/04/2019 | 15:20 GMT+7

Chiều 16/4, Đoàn Kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội” do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về tình hình thực hiện Kết luận 62.

Video clip:

 

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Đồng chí Lê Quốc Phong Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

Theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động ngày càng đa dạng, phong phú, tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc vận động, phong trào có ý nghĩa thiết thực được tổ chức, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, nhất là các chương trình liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội. Công tác tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân cũng như củng cố, kiện toàn và mở rộng hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng…được chú trọng.

Đến nay, tổng số đoàn viên, hội viên đã tập hợp vào tổ chức là 275.983/440.316 người (đạt 62,7%). Ngày hội đại đoàn kết toàn dân được tổ chức hàng năm đã có nhiều đổi mới về cách thực thực hiện, ngày càng đi vào nền nếp, trở thành đợt sinh hoạt truyền thống của toàn dân. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng như tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Công tác phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động giữa chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng đồng bộ, thống nhất, hiệu quả theo quy chế đã đề ra.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế nhất định. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội còn chậm đổi mới so với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội có nơi chưa đồng bộ. Công tác tuyên truyền nhiều lúc, nhiều nơi còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở một số nơi chưa kịp thời, còn bị động. Việc cụ thể hóa một số phong trào, hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu…

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Đắk Nông rất quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Trao đổi thêm tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn khẳng định, tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Nhờ đó, vai trò, vị trí, uy tín của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được nâng cao. Vế phía Trung ương cũng cần đổi mới mô hình, phương thức tổ chức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội để nâng cao vai trò, vị trí của mình trong xây dựng Đảng, chính quyền và là đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Cùng với việc xem xét lại điều kiện, tiêu chuẩn đối với cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là đối với các tỉnh đặc thù riêng như Đắk Nông, Trung ương quan tâm, bố trí xe cũng như tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò, hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, xem đây là “cánh tay nối dài” của Đảng trong hoạt động. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng cách tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân. Cùng với linh hoạt trong tổ chức các hoạt động, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần thận trọng trong thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy dựa trên chức năng, nhiệm vụ để mang lại hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn ghi nhận và sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương để có hướng tháo gỡ, xử lý trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

1,045
Viết bình luận mới