HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quán triệt, nghiên cứu nghiêm túc các văn bản chỉ đạo để Đại hội MTTQ các cấp diễn ra theo đúng kế hoạch

Cập nhật ngày: 10/10/2018 | 16:15 GMT+7

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Video clip:

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, ông Nông Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo MTTQ các huyện, thị xã tham dự.

Đến thời điểm này, các nội dung và tiến độ Đại hội MTTQ các cấp diễn ra theo đúng yêu cầu

Theo báo cáo, đến thời điểm này, các nội dung và tiến độ Đại hội MTTQ các cấp diễn ra theo yêu cầu. Hầu hết cấp xã đều đã và đang chuẩn bị tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội MTTQ các cấp được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú. Việc triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm MTTQ các cấp nói chung và đại hội điểm ở cấp xã nói riêng đang được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền.

Theo thống kê, hiện nay, cả nước có 753/11.162 đơn vị cấp xã được chọn làm đại hội điểm và trong quý 4/2018 có 662 đơn vị sẽ hoàn thành, 91 đơn vị hoàn thành trong quý 1/2019. Cả nước đã có 4 đơn vị hoàn thành đại hội điểm trong tháng 9/2018. Về công tác nhân sự, đối với cấp tỉnh và huyện, việc thực hiện thí điểm Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ được cấp ủy triển khai ở những nơi có điều kiện. Với cấp xã, nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ được xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu, chú trọng thành phần cá nhân tiêu biểu.

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về nội dung của đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri hướng dẫn số 28 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam. Các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội điểm MTTQ các cấp, trước mắt là cấp xã trong quý 4/2018 để rút kinh nghiệm.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đại biểu nghiêm túc tiếp thu hướng dẫn, chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp cần quán triệt, nghiên cứu nghiêm túc các văn bản chỉ đạo để Đại hội MTTQ các cấp diễn ra theo đúng kế hoạch. Về báo cáo chính trị đại hội cần đánh giá đúng tình hình nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc, những mô hình mới, cách làm hay cũng như thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình. Văn kiện đại hội phải rõ, mới, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, tránh sao chép, viết dài, không trọng tâm, trọng điểm. Chương trình hành động bám sát yêu cầu, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhất là làm rõ về công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò tổ chức thành viên…Các cuộc vận động, phong trào thi đua cần tiếp tục được thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, thực tiễn công tác, nhu cầu của tình hình mới, coi trọng tính tiêu biểu, thiết thực, đại diện. Công tác tổ chức đại hội các cấp cần bảo đảm dân chủ, không phô trương, hình thức, lãng phí, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

807
Viết bình luận mới