Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 09/01/2020 | 13:39 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền" 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Video clip:

 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo, năm 2019, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong công tác dân vận năm 2019, góp phần tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với Nhân dân được tăng cường.

Các cơ quan  quản lý Nhà nước quan tâm, hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, hội quần chúng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, phát huy vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng cho Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân...

Thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung đã đề ra, quan tâm phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của người dân. Công tác cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài được chú trọng.

Đến nay, cả nước có 55/63 trung tâm hành chính công ở các địa phương, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 95,8%. Các cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết được 28.428 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2% , qua đó kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 205,5 tỷ đồng, 24,1ha đất, khôi phục và bảo đảm quyền lợi cho 1889 tập thể, cá nhân...

Năm 2020, các cấp, ngành, đơn vị từ Trung ương đến địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, đưa công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì với chủ đề “Năm dân vận khéo”, các cấp dân vận sẽ đẩy mạnh công tác này trong hệ thống chính trị…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các cấp, ngành, địa phương cần triển khai mạnh mẽ mô hình người dân đánh giá chính quyền, công tác dịch vụ công và chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, phải bám dân. Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, nâng cao kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực phẩm chất kém cần chú trọng. Cán bộ lãnh đạo từ cấp xã, phường đến Trung ương cần phát huy tinh thần nêu gương. Cán bộ, công chức, viên chức và người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Hoạt động đối thoại giữa các cấp chính quyền với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài cần phải đi vào thực chất, hiệu quả. Lực lượng vũ trang cần triển khai cách làm mới, sáng tạo trong công tác dân vận, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh người Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là xây dựng chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn cho người dân…Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, dân vận khéo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp, ngành, địa phương cần nhân rộng điển hình tiên tiến, cổ vũ khuyến khích các tầng lớp Nhân dân cống hiến trí tuệ xây dựng đất nước…

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

421
Viết bình luận mới