Thu hút trí thức trẻ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở

Cập nhật ngày: 19/01/2021 | 13:54 GMT+7

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014- 2020 (Đề án 567); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013- 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Video clip:

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hường, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, trong 10 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.870 văn bản và triển khai đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tính đến tháng 12/2020, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của cả nước có 13.242 người. Công tác quản lý Nhà nước về thanh niên cơ bản đi vào nền nếp, dần khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc “khoán trắng” cho tổ chức Đoàn thanh niên so với giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược.

Từ năm 2015 đến nay, thông qua việc thực hiện Đề án 567, cả nước đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi Đề án với tổng kinh phí gần 29,8 tỷ đồng. Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã; từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, bảo đảm cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 500 đội viên. Sau 5 năm về xã công tác, các đội viên đã vận dụng tốt những kiến thức của bản thân vào thực tế, đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển kinh tế- xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho người dân. Hàng năm, phần lớn đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, có 411 đội viên Đề án có nhu cầu được bố trí sử dụng, trong đó có 121 đội viên được địa phương đề xuất dự kiến vị trí bố trí, sử dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và các Đề án. Đồng chí cũng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các biện pháp thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế, xã hội, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

Các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá toàn diện hơn kết quả triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Đề án 567, để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Bộ Nội vụ phối hợp với UBND các tỉnh quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ đội viên của Đề án 500 trí thức trẻ sau khi kết thúc thời hạn công tác.

Các địa phương đã bố trí sử dụng đội viên cần bảo đảm việc xét tuyển đúng yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Các địa phương chưa có kế hoạch sử dụng thì Bộ Nội vụ cần có văn bản hướng dẫn địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục kéo dài Đề án từ 3-5 năm.

Tin, ảnh: Đặng Hiền

863
Viết bình luận mới